Veelgestelde vragen

 

Hulp bij boeken

Bekijk en zoek de geregistreerde reisorganisatie Celebrity Hajj in de deelnemerslijst van Hadjinfo, die dagelijks wordt bijgewerkt. Het Hadjinfo-logo in de winkel van onze reisorganisatie is een keurmerk, dat aangeeft dat Hadjinfo Celebrity Hajj heeft erkend en gecertificeerd.

Meld uw klacht bij de reisleider, hostess of lokale agent van Celebrity Hajj. Mogelijk kan uw klacht ter plaatse worden verholpen en een passende oplossing worden geboden. Is dit niet het geval, of is er op uw bestemming geen reisleiding aanwezig? Neem contact op met onze reisorganisatie in Nederland om uw probleem op te lossen. Als de kwestie niet naar uw tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u binnen een maand na terugkeer in Nederland een klacht indienen bij uw boekingskantoor. Dit dient schriftelijk te gebeuren, met duidelijke motivering en een klachtenrapport dat op uw bestemming door de reisleider is opgesteld.

Een boeking is rechtsgeldig als u het aanbod en de voorwaarden van Celebrity Hajj heeft geaccepteerd. Er is dan sprake van een reisovereenkomst. U kunt de boeking rechtstreeks aanvaarden of door bemiddeling van een reisbureau c.q. boekingskantoor. U ontvangt zo snel mogelijk na de reisovereenkomst een schriftelijke of online bevestiging, in geval u de boeking via het internet heeft gemaakt. Een online boeking is rechtsgeldig en van kracht als Celebrity Hajj uw reservering heeft bevestigd.

Er zijn objectieve criteria bij de beoordeling van een gelijkwaardige, alternatieve locatie. De vervangende accommodatie moet een zo gelijk mogelijke situering hebben op de plaats van bestemming, eenzelfde aard en klasse hebben en overeenkomstige faciliteiten bieden. Bij de gelijkwaardigheid van de verblijfsaccommodatie wordt tevens rekening gehouden met de samenstelling van uw reisgezelschap, de bij de reisorganisatie bekende en schriftelijk bekrachtigde speciale eigenschappen van de reizigers én de verlangde (en door de reisoperator bevestigde) toevoegingen of afwijkingen van het reisprogramma.

Nee, u mag de alternatieve aanbieding van de reisoperator met opgaaf van redenen weigeren. De reisovereenkomst wordt bij een belangrijke en fundamentele wijziging ontbonden en de reissom wordt teruggestort. Bij overmacht is Celebrity Hajj niet aansprakelijk voor de gevolgschade die u hierdoor lijdt. Meerkosten voor de alternatieve locatie of extra reiskosten zijn voor eigen rekening.

Nee, u hoeft de alternatieve accommodatie niet te accepteren. Na opgaaf van uw redenen wordt in overleg met u bij een essentiële wijziging de reisovereenkomst ontbonden en de reissom teruggestort. Als u wel akkoord gaat met het alternatief, is Celebrity Hajj bij een overmachtssituatie niet aansprakelijk voor gevolgschade als meerkosten voor de andere accommodatie, vervoer en transport. Deze zijn voor eigen rekening.

Celebrity Hajj kan u als erkend reisbureau exact informeren over de richtlijnen voor de hand- en ruimbagage in het vliegtuig, inclusief de maximale afmetingen en gewicht en de toegestane hoeveelheden en verpakkingen van vloeistoffen.

Hier zijn geen eenduidige richtlijnen voor. De maximale hoeveelheid en gewicht bagage die kosteloos mag worden meegenomen, is afhankelijk van uw boekingsklasse en bestemming. U vindt deze informatie op uw vliegticket en op de website van de luchtvaartmaatschappij waar u mee vliegt.

Meld dit direct bij de betreffende vliegtuigmaatschappij en vul op de luchthaven een schadeformulier (Property Irregularity Report) in.  Bij beschadigde bagage dient u binnen 7 dagen na ontvangst een claim in te dienen bij de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij. Volgens de algemene vervoersvoorwaarden van de IATA moet u binnen 21 dagen na uiteindelijke ontvangst van de vertraagde of zoekgeraakte bagage een schriftelijke klacht indienen bij de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij. Wordt er niet of slechts gedeeltelijk uitgekeerd? Dan kunt u de schade melden en indienen bij uw eigen verzekeraar.

Als uw vlucht deel uitmaakt van een bij Celebrity Hajj geboekte pakketreis, is de reisorganisator verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de complete reis en daarmee ook voor de afhandeling van de bagage. Meld de beschadiging of vermissing van uw bagage ook bij de reisleiding op locatie. U kunt een klacht indienen als uw bagage niet snel wordt gevonden en u hierdoor in de problemen komt.

Bij aanmerkelijke overlast door bouwactiviteiten in uw accommodatie, dient Celebrity Hajj u een alternatief verblijf of een vergoeding aan te bieden. Is er geen gelijkwaardige accommodatie beschikbaar of wordt u het niet eens over de aangeboden vergoeding? De reisorganisator kan de reisovereenkomst dan opzeggen en de reissom terugstorten. Aantoonbare schade kan worden geclaimd.

U kunt ook overlast ervaren van bouwwerkzaamheden in de nabije omgeving. Celebrity Hajj is hiervoor niet aansprakelijk, mits de reisorganisatie hier van tevoren op de hoogte was of kon zijn. Er is een informatieplicht. Hoe groter de bouwactiviteiten, hoe zwaarder deze informatieplicht weegt en hoe meer het voor de hand ligt dat u als reiziger voor een andere accommodatie had gekozen of de reis tijdig had geannuleerd.

Nee, een fotokopie is wettelijk gezien geen rechtsgeldig document. Als u bij tijdelijke inlevering van uw paspoort voor een visumaanvraag zeker wilt zijn van een geldig identiteitsbewijs, dient u naast uw paspoort ook een ID-kaart of rijbewijs te hebben. Sinds 2005 is iedereen vanaf 14 jaar verplicht om een identiteitsbewijs te tonen als daar in specifieke situaties naar wordt gevraagd.

U bent zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van uw reisdocumenten, ook bij tussentijdse wijzigingen. Celebrity Hajj verstrekt tijdens de boekingsprocedure algemene informatie over paspoorten, visa, gezondheidsaspecten en andere zaken.

Neem contact op met reisorganisatie Celebrity Hajj. Als u uiterlijk 5 dagen voor vertrek nog altijd geen reisbescheiden in uw bezit hebt, moet u dit meteen bij de reisorganisator melden.

Neem direct contact op met de klantenservice van Celebrity Hajj (020 – 616 78 99), die kan checken waarom uw reisovereenkomst is aangepast. Bij een foutieve boeking of een ongewenste wijziging kunt u onder protest akkoord gaan en bij terugkomst de redelijke en aantoonbare schade claimen. Als u zonder overleg van de reis afziet, krijgt u niet zomaar uw reissom terug.

Bij een reisovereenkomst waar de voorwaarden van de landelijke brancheorganisatie op van toepassing zijn, gelden de bij de boeking overeengekomen annuleringsvoorwaarden. De hierin vermelde percentages worden berekend over de reissom, ofwel het bedrag dat Celebrity Hajj rekent voor de pakketreis en de bijbehorende kosten. Niet opgenomen zijn de reserveringskosten of administratiekosten, de premie en poliskosten voor de reis- en annuleringsverzekering en de bijdrage aan het Calamiteitenfonds. Bij annulering van de reis betaalt u de annuleringskosten (naar percentage van de reissom), eventueel nog verschuldigde reserveringskosten en de premie en poliskosten van de ingegane annuleringsverzekering.

Nee. Als u het aanbod van Celebrity Hajj aanvaardt, is de reisovereenkomst definitief. Dit wordt vastgelegd in de boekingsbevestiging, ook als u de boeking telefonisch of via internet heeft gedaan. Er geldt geen bedenktijd, zoals bij de Wet koop op afstand het geval is. Aan een annulering ná boeking zijn dus annuleringskosten verbonden.

Nee. Angst geldt niet als legitieme reden voor een kosteloze annulering. Bij annulering dient u annuleringskosten te betalen.

U kunt vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos annuleren of uw reis omboeken als u reist naar een gebied, waarvoor volgens het Calamiteitenfonds een dekkingsbeperking of uitkeringsvatbare situatie geldt. Celebrity Hajj kan besluiten om de reisovereenkomst op te zeggen als er sprake is van een situatie waarbij de reisinvulling niet volgens de boekingsafspraken kan worden uitgevoerd en de verwachtingen niet kunnen worden waargemaakt. Deze kosteloze annulering is een aanbod van de reisorganisator als er geen overeenstemming kan worden bereikt over aanpassing van de reisovereenkomst.

Nee, mits het vervoer naar uw vakantiebestemming binnen een redelijke termijn alsnog wordt uitgevoerd. Celebrity Hajj stelt de redelijke termijn vast.

Ja, Celebrity Hajj mag bij gewichtige omstandigheden wijzigingen aanbrengen.

Celebrity Hajj is vrij om – zolang er nog niet geboekt is en er nog geen sprake is van een reisovereenkomst – wijzigingen en correcties aan te brengen. Alleen bij een zogenaamde kennelijke fout is na een boeking herroeping binnen een bepaald tijdsbestek mogelijk.

Celebrity Hajj verstrekt uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst de noodzakelijke informatie over gezondheidszaken, bestemd voor reizigers met de Nederlandse nationaliteit. Dit geldt ook voor de informatie over paspoorten en visa. U kunt voor aanvullende medische informatie terecht bij een medisch deskundige als uw huisarts of het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigers.

Uw huisarts of het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigers kan u ruim voor vertrek deskundig en actueel informeren over de benodigde inentingen.

De reisovereenkomst met Celebrity Hajj is leidend en bindend. Als hier gratis diensten in staan, mag u ervan uitgaan dat deze ook kosteloos zijn. In overleg met u wordt bepaald welke gevolgen deze wijziging voor uw boeking heeft.

Celebrity Hajj treedt volgens de wet op alsof het zelf de touroperator is en is volledig verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de reisovereenkomst.

Nee. U heeft een definitieve reisovereenkomst op het moment dat u met het aanbod van Celebrity Hajj akkoord bent gegaan. U bent aan de afgesproken prijs gebonden. U had zich vooraf over eventuele prijsverschillen kunnen informeren.

Ja. De publicaties op het internet maken deel uit van de informatievoorziening van Celebrity Hajj, dat hier als erkende reisorganisatie verantwoordelijk voor is. U bepaalt hier als reiziger uw boekingsbeslissing op.

Hadj-visa worden in principe 1 tot 2 weken na de ingediende documenten door de ambassade verstrekt.

U krijgt van Celebrity Hajj gegarandeerd een visum als u alle noodzakelijke documenten vroegtijdig bij ons heeft aangeleverd. Er kan voor uitzonderingsgevallen geen visumgarantie worden afgegeven.

Ja, onder voorwaarde dat dit verblijfsdocument na terugkomst nog een halfjaar geldig is.

In principe tot een maand voor de hadj, maar dit is afhankelijk van de op dat moment nog beschikbare plaatsen bij Celebrity Hajj.

U dient naast de standaarddocumenten ook een kopie van uw huwelijksakte aan Celebrity Hajj te geven.

Als u als vrouw ouder dan 45 jaar bent en met een groep vrouwen reist, kunt u in het gezelschap van een verantwoordelijk mee met hadj.

U kunt mee met hadj of umrah als u Celebrity Hajj een verklaring van een islamitische instelling overhandigt, waaruit blijkt dat u moslim of moslima bent.

Ja, dat kan. U dient wél een verklaring op te vragen bij het consulaat of een islamitische instelling, waaruit blijkt dat u getrouwd bent met de persoon met wie u reist. Een uittreksel uit het bevolkingsregister volstaat ook.

Dit is in de meeste gevallen mogelijk. Afhankelijk van uw situatie, krijgt u van Celebrity Hajj een advies op maat.

Dat is gezien de wetgeving in Saoedi-Arabië niet mogelijk. Als u in Saoedi-Arabië komt te overlijden, wordt u daar ook begraven.

Celebrity Hajj adviseert u om niet te veel contant geld mee te nemen, aangezien er dieven en zakkenrollers tijdens de hadj- of umrah-periode actief zijn. Beter is het om een pinpas bij u te hebben.

U kunt de umrah verrichten vanaf de tweede maand na de hadj tot de afloop van de ramadan, onder voorwaarde dat er minstens 2 weken voor de ramadan wordt geboekt.

Er zijn minimaal 2 dagen nodig voor een rustige verrichting van een umrah. U kunt maximaal voor 30 dagen boeken. Voor een hadj geldt een reis van minimaal 2 en maximaal 5 weken.

Volgens de voorwaarden van het ministerie van Hadj is het voor reisorganisaties niet mogelijk om alleen een visum zonder reispakket te regelen.

Reisorganisaties verschillen in kwaliteit, betrouwbaarheid en service en daarmee ook in prijzen. Het reisseizoen en de afstand naar het hotel zijn mede van invloed op de prijs. Hoe dichterbij uw hotel van de Al-Masjid Al-Haram moskee gelegen is, hoe hoger de prijs.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag tewoord.